Avaimet käteen talopaketit – muuttovalmiit valmistalot

Ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa. Nykyään kuitenkin rakentamiseen ja remontoimiseen liittyvät taidot ovat syrjäytymässä ja omakotitaloksi mielummin valitaan valmis ratkaisu eli valmistalo.

Talopaketin voi tilata valmistaloja valmistavalta talotehtaalta. Avaimet käteen talopakettien lisäksi on olemassa myös niin sanottuja valmisosataloja, jotka ovat siis vain osittain valmiita. Talopaketit ovat 2000-luvun alusta lähtien kasvattaneet suosiotaan ja ylivoimaisesti suurin osa pientaloista onkin valmiita muuttovalmiita taloja.Talon rakentaminen on nykyään ja tulevaisuudessa enenevässä määrin teollista elementtien ja komponenttien yhteenliittämistä ja kokoamista kuin perinteistä rakentamista. Talopaketti on hyvä ratkaisu varsinkin silloin, kun ei itse ehdi, halua tai osaa rakentaa.

Vaikka termit talopaketti, valmistalo ja avaimet käteen talo antavatkin helposti kuvan täysin valmiista talosta, jonne vain maksun jälkeen muutetaan asumaan, näin ei kuitenkaan ole. Maankaivuutyöt eivätkä aina talon perustuksetkaan kuulu talopakettiin. Asiakas joutuu itse tilaamaan esimerkiksi joltain ulkopuoliselta rakentajalta tai talopakettitehdas hankkii aliurakoitsijan hoitamaan maankaivuutyöt ja huolehtimaan usein myös työmaasähkön ja -veden hankkimisesta. Lisäksi muun muassa rakennustelineet ja tarvikkeita suojaavat peitteet joutuu monesti itse hankkimaan. Jos kyseessä on puutalopaketti, voi olla että talon pintamaalaus jää asiakkaan itse hoidettavaksi. Eli talopaketin myynyt talotehdas ei välttämättä vastaa kaikista asioista työmaalla, vaan asiakkaan on itse huolehdittava usein itse perheineen/sukulaisineen rakentajan kanssa monista edellä mainituista asioista ja myös tontin siivouksesta talon valmistumisen jälkeen. Tehokkaalla talkootyöllä hommat kuitenkin hoituvat nopeasti. Toki itse voi jättää kokonaan osallistumatta mihinkään, jolloin talotoimittaja voi käyttää omia aliurakoitsijoitaan hoitamaan hommat, mutta se tietenkin taas tietää lisäkustannuksia.

Vastuu siitä, että talo suunnitellaan ja rakennetaan lain mukaisten säännösten ja rakennusluvan mukaisesti, on asiakkaalla. Tätä vastuuta ei siis voi siirtää talotoimittajalle ja rakentajalle, vaan se on rakennushankkeeseen ryhtyvän harteilla.

Suomessa toimii useita talotehtaita, jotka valmistavat omia talopakettejaan. Näiden talopakettien vertailu on usein vaikeaa ja joskus myös tarpeetonta, sillä jokaisella asiakkaalla on omat toiveensa ja vaatimuksensa talosta. Myös eri valmistajien talopakettien hintojen vertailu voi olla ainakin jossain määrin turhaa, sillä merkittävimmät asiat lopputuloksen kannalta ovat talopaketin laatu, toimitusvarmuus ja toimitussisältö. Jokaisella talopaketilla on myös omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Talotoimittajat tietenkin vuolaasti kehuvat omien valmistalojensa vahvuuksia. Kaikkea ei kannata suoralta kädeltä uskoa, vaan kannattaa itse ensin rauhassa etsiä lisätietoa muun muassa internetin keskustelupalstoilta ja talopaketteja käsittelevistä artikkeleista. Talopakettien suurimmat eroavaisuudet löytyvät niiden rakenteista, joita ei voi huomata ulkoapäin.

Sopivan talopaketin valinta voi helposti viedä sormen suuhun, joten apua sopivan talopaketin valintaan kannattaa kysyä kokeneelta rakennusmestarilta ja myös jutella aikaisemmin talopaketin tilanneiden asiakkaiden kanssa. Olisi hyvä myös tutustua jo rakennettuihin valmistaloihin konkreettisesti.

Talopakettien valmistajia Suomessa:

Jukka-talo
Jämerä
Kastelli
Omatalo
Älvsbytalo
Finndomo