Eristäminen: talon lämmöneristys ja ilmanpitävyys

Talon tai muun rakennuksen ulko- ja sisäseinien, väli-, ylä- ja alapohjan sekä muiden osien eristämisen tarkoituksena on estää lämmönsiirtymistä ulos rakennuksesta ja myös estää ulkoilman pääsy rakennukseen. Eristämisellä vaikutetaan suuresti asumismukavuuteen pääasiassa hyvällä ja sopivanlämpöisellä sisäilman laadulla, lisäksi  rakennuksen eristäminen on myös tärkeä asia energiataloudellisesti.

Rakennuksen vaipalla tarkoitetaan niiden rakennuksen rakenteita, jotka erottavat lämpöeristetyt tilat maaperästä, ulkoilmasta tai tilasta, jota ei ole lämmitetty. Muun muassa ylä- ja alapohja sekä ulkoseinät ovat rakennuksen vaipan osia. Se, kuinka hyvin rakennus on lämpöeristetty, vaikuttavat vaipan pinta-ala ja lämmönläpäisevyys rakenteissa. Lämmönläpäisevyyskerrointa kutsutaan nimellä U-arvo. Mitä suurempi on rakenteen lämmönläpäisevyys, sitä huonommin rakenne eristää lämpöä. Huolellisesti ja oikein tehty rakennuksen eristys pitää kylmän ulkoilman ja sisäilman erossa toisistaan ja näin ollen säästää lämmityskustannuksia.Kivivillaeristeet (PAROC) toimivat hyvinä lämmöneristeinä, mutta ne vaikuttavat suotuisasti myös ääneneristävyyteen ja paloturvallisuuteen. Kivivillaeristeillä eristäminen kannattaa suunnitella huolella ja tehdä myös kerralla oikein, sillä jälkeen päin tehty lisäeristys voi olla hankalaa. Lisäeristämisen on kuitenkin olemassa hyvin toimivia ratkaisuja.

Korjaus- ja uudisrakentamiseen sopivat hyvin tilaa säästävät ja asiansa hyvin ajavat SPU-eristelevyt. SPU-eristeet ovat kustannukseltaan melko edullinen ja tehokas ratkaisu lämmöneristämiseen varsinkin uudisrakentamisessa vanhoissa rakennuksissa. Optimaaliseen tulokseen pääsemiseksi ei tarvita ylipaksuja eristeitä. Lämmöneristystä voidaan parantaa SPU-eristeillä rakennuksen sisäpuolella niin ettei julkisivua tarvitse uusia. Lisäksi eristelevyt ovat vaivattomia asentaa.

Paisutetusta ja umpisoluisesta polystyreenimuovista koostuva EPS-eriste on kestävä ja myös ympäristöystävällinen eristemateriaali, jota käytetään paljon rakennusteollisuudessa. EPS-eriste soveltuu hyvin hyvinkin erityyppisiin eristyskohteisiin ja sen suljetussa rakenteessa oleva liikkumaton ilma tekee siitä hyvän lämmöneristeen.

Enemmän tietoa lämmöneristämisestä löydät täältä: Rakentaja.fi: eristäminen.