Hirsitalon rakentaminen ja hirsimökit

Hirsirakentaminen ja hirsitalon rakentaminen edellyttää rautaista ammattitaitoa ja osaamista. Ammattitaito ja tekninen tietämys hirsirakentamiseen syntyy käytännön kokemuksen kautta. Hirsirakentamisen tuloksena syntyy hirsitaloja ja -mökkejä, jotka kestävät vaativatkin olosuhteet. Ei pelkästään hirsirakentaminen, vaan myös hirsitalon siirto, korjaus ja kengitys vaativat menetelmiä, jotka tuntee vain hirsirakentamiseen perehtynyt ammattilainen.

Hirsimökin tai hirsitalon rakentamiseen on erittäin suositeltavaa käyttää asiansa osaavaa hirsiveistäjää, jolla on ammattitaitoa veistää hirret tukista ja tehdä myös varaukset. Rakennuksen suunnittelija laskee rakennussuunnitelman perusteella tukkien määrän tarpeen ja niiden pituudet. Vaikka ainakin rakennuksen kantavat rakenteet, kuten ulkoseinät tehdään hirrestä, tehdään hirrestä myös esimerkiksi hirsitalon väliseinät. Tärkeitä asioita hirsitalon rakentamisessa ovat muun muassa hirren vahvuus ja seinien eristysarvot. Eristysarvojen perusteella voidaan toteuttaa hirsitalon lämmöneristys asianmukaisesti.Hirsitaloksi kutsutaan taloa, jonka kantavat rakenteet on vähintäänkin tehty hirrestä. Näitä kantavia rakenteita ovat muun muassa seinät ja muut rakenneosat. Suomessa hirsirakentamiseen käytetään pääasiassa mäntyä, joskus kuitenkin myös haapaa.

Hirsitaloissa käytetään yleensä seuraavia hirsityyppejä: pelkkahirsi, kelohirsi, pyöröhirsi ja lamellihirsi.

Pelkkahirsi on tasasivuinen hirsi, jonka muotoiluun voidaan käyttää pelkkakirvestä. Pelkkahirsisiä rakennuksia ovat tyypillisesti lomamökit ja -huvilat, saunat, aitat ja muut tiiviiksi rakenteiltaan halutut rakennukset. Pelkkahirrestä tehdyn rakennuksen seinät ovat melko tasaisia, joten esimerkiksi hyllyn kiinnittäminen seinään on yleensä vaivatonta. Pelkkahirsirakentamisessa ei synny paljoa hukkapuuta.

Pyöröhirsi on nimensä mukaisesti pyöreää pyörösivuista hirttä, joka on voitu muotoilla koneellisesti tai käsin. Pyöröhirsinen rakennus on yleensä jonkinlainen loma-asunto, kuten esimerkiksi kesämökki, muita tyypillisiä pyöröhirsisiä rakennelmia ovat ladot ja varastot.

Kelohirsi on hirsityyppi, joka on tehty kelottuneesta männystä.

Lamellihirsi on hirsi, joka on saatu aikaiseksi liimaamalla se useammasta puukappaleesta.

Alla muutamia rakentajia, jotka tarjoavat hirsimökkejä ja muita hirrestä valmistettuja rakennuksia.

http://www.lappi-hirsi.fi

http://www.ohr.fi

http://www.karvianhirsirakentajat.net

http://www.karosensaha.fi/mokit.htm

http://www.tenekaubandus.ee/fi