Julkisivuremontti: hinta ja kustannukset

Julkisivuremontti on yksi kalleimmista vanhaan asuntoon tehtävistä remonteista, mutta hyvin tehty julkisivuremontti myös nostaa asunnon arvoa. Julkisivuremonttiin voivat kuulua ulkoverhouksien korjausrakentaminen, katon uusiminen, ulkoseinien maalaaminen sekä ovien ja ikkunoiden uusiminen. Julkisivuremontilla voidaan parantaa remontoitavan rakennuksen energiatehokkuutta ja vaikuttaa suotuisasti myös lämmönkulutukseen.

Julkisivuremontti on pitkäkestoinen remontti, joka kestää yleensä ainakin muutamia kuukausia. Tällöin talo paketoidaan ja ikkunat peitetään kuukausiksi. Lisäksi remontista aiheuttuu päivisin melua, pölyä usein kulkeutuu myös asuntojen sisälle. Vaikka julkisivuremontti olisikin aikataulutettu, ei koskaan voi tietää pitääkö aikataulu paikkansa. Onkin tärkeää, että talon asukkaille kerrotaan remontin eri vaiheiden etenemisestä, jotta asukkaat voivat esimerkiksi suunnitella lomansa sopivaan aikaan.Julkisivuremontin hinta ja kustannukset riippuvat siitä, mitä kaikkea uusitaan ja korjataan. Voi kuitenkin arvioida, että tyypillinen kerrostaloon tehtävän julkisivuremontin hinta on usein noin 300 euroa neliömetriltä, joten esimerkiksi  60 m2 suuruiseen asuntoon kohdistuvat kustannukset voisivat olla luokkaa 16-20 tuhatta euroa. Tällöin julkisivuremonttiin yleensä kuuluu ainakin omaan asuntoon kohdistuvat kaikkien ikkunoiden uusiminen ja parvekkeiden  peruskorjaaminen.

Jos julkisivuremonttiin ei kuulu laaja korjausremontointi ja elementtien uusiminen, voi olla että remontin hinta voi jäädä noin 10000 euroon/asunto. Jos taas puhutaan ns. raskaasta julkisivuremontista, jossa tehdään suunnilleen kaikki ajateltavissa olevat julkiremonttiin kuuluvat uusimiset ja korjaukset, kustannukset voivat liikkua 500 eurossa/m2.

Remonttien hinnat vuonna 2008.