Kiukaan suojaetäisyydet saunassa – puukiukaan ja sähkökiukaan

Kiukaiden suojaetäisyydet poikkeavat toisistaan yleensä jonkin verran kiukaan tyypin ja mallin mukaan. Jos tarkkaa tietoa etsii, kannattaa oman kiukaan suojaetäisyydet varmistaa kiukaan valmistajalta. Enemmän tietoa saa myös paikallisilta paloviranomaisilta. Kiukaan suojaetäisyyksien tarkoituksena on pitää kuuma kiuas tarpeeksi kaukana saunan palavista pinnoista, kuten seinistä ja katosta.

Alla suuntaa antavat ohjeet ja mitat kiukaiden suojaetäisyyksistä.Puulämmitteinen kiuas

Ilman palosuojausta suojaetäisyys kiukaasta katsottuna taakse, eteen ja sivuille tulee olla ainakin 50 cm ja kiukaan yläreunasta kattoon 120 cm. Kiukaan edessä täytyy kuitenkin olla tilaa metrin verran kiukaan huoltoa ja käyttöä varten. Jos kiuas asennetaan puulattialle, tulee lattia suojata kiukaan kohdalta asianmukaisesti esim. betonilaatalla tai mineraali- ja peltilevyllä. Lattiasuojaus ei riitä pelkästään kiukaan alueelle, vaan sen tulee ulottua ainakin 40 cm tulisijasta eteenpäin. Käyttämällä palosuojalevyjä, voidaan suojaetäisyyksiä pienentää huomattavasti. Palosuojalevy voidaan asentaa esimerkiksi yksin- tai kaksinkertaisena. Kaksinkertainen suojaus pudottaa esimerkiksi suojaetäisyyden kiukaasta seinään jopa 10-15 senttimetriin.

Jos puulämmitteinen kiuas on kivinen, suojaetäisyydet joissain suunnissa ovat pienemmät.

Sähkökiuas

Sähkökiukaan suojaetäisyydet ovat puulämmitteistä kiuasta paljon pienemmät. Riippuen sähkökiukaan mallista, suojaetäisyydet eteen, taakse ja sivuille vaihtelevat muutamasta sentistä 30-40 senttiin. Suojaetäisyys saunan kattoon on kuitenkin sähkökiukaissakin yleensä vähintään 100 cm. Joissain sähkökiuasmalleissa suojaetäisyys sivuille ja eteen voi olla hyvinkin pieni: vain muutaman sentin. Tarkat tiedot oman sähkökiukaan suojaetäisyyksistä saunan palaviin rakenteisiin kannattaa tarkistaa kiukaan valmistajalta.