Portaiden suunnittelu ja mitoitus

Asunnon yläkertaan johtavien sisäportaiden suunnittelu on hyvä tehdä silloin kun talon rakentamista ja siihen liittyviä asioita aletaan suunnitella. Kaikkiin asuntoihin ei sovi monikaan valmis porrasratkaisu, vaan portaat suunnitellaan erikseen asuntoon sopivaksi. Suunnittelussa otetaan huomioon muun muassa talon tukirakenteet, porrasaukko ja ikkunoiden paikat. Yleensä käytetään tiettyä porrastyyppiä, joka sitten räätälöidään asuntoon sopivaksi. Näitä porrasmalleja ovat L-portaat, Y-portaat, U1-portaat, U2-portaat, umpiportaat, tasanneportaat ja I-portaat.

Portaat on rakennettava ja mitoitettava määräysten mukaisesti. Näiden laissa säädettyjen määräysten keskeinen tarkoitus on parantaa portaiden turvallisuutta. Portaiden etenemän suuruus täytyy olla vähintään 25 cm ja yhden askelman nousun suuruus korkeintaan 19 cm. Tällöin portaissa on helppo kulkea, eivätkä portaat ole liian jyrkät. Kiertävien portaiden nousuun tulee sijoittaa tasanne jos se on mahdollista ja etenemän pitää olla 25 cm kohdassa jossa kaaren sisäreunaan on 60 cm. Portaiden kapeimman kohdan syöksyjen leveys tulee olla vähintään 70 cm. Kaiteiden ja askelmien väli tulee olla enintään 10 cm.Portaiden toimivuuden kannalta keskeinen asia on nousun ja etenemän suhde. Nämä kaksi asiaa tulee olla oikeassa suhteessa keskenään, jotta portaissa on helppo kävellä. Tähän etenemän ja nousun suhteeseen voidaan käyttää kaavaa:

2 x nousu + etenemä = 630. Toleranssina voidaan käyttää +10, -30.

Portaat tulee olla myös tarpeeksi leveät niin, että siinä mahtuu kaksi ihmistä vaivatta pääsemään toisistaan ohitse.

Alla linkkejä, joista löytyy yksityiskohtaista tietoa portaiden mitoituksesta ja suunnittelusta.

Portaat ja portaiden mitoitus – osa 1, portaan nousu

Portaat ja portaiden mitoitus – osa 2, portaan etenemä

Portaat ja portaiden mitoitus – osa 3, askelrytmi

Suomen rakentamismääräyskokoelma

Portaat – vaivatonta kulkua ja iloa silmälle