Saunan suunnittelu ja mitoitus

Kuten koskien muitakin remontointi- ja rakennuskohteita, myös saunan suunnittelu kannattaa tehdä huolella ja ajan kanssa. Onnistuneen saunan rakentaminen tai remontointi koostuu monesta eri tekijästä, ja kaikkien asioiden huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa on onnistumisen kannalta tärkeää.

Yksi tärkeimmistä elementeistä saunassa on kiuas. Kiuas ja sen sijainti vaikuttaa moneen asiaan saunassa. Sähkö- ja puukiuas edellyttävät kumpikin erilaisiin asioihin kiinnittämistä saunassa. Näitä asioita ovat ilmastointi, sisäverhous ja lauteiden rakenne. Puukiuas vaatii sähkökiuasta suuremmat suojaetäisyydet saunan muihin rakenteisiin. Esimerkiksi etäisyys tiiliseinään tulee olla vähintään 5 cm ja puuseinään tai muihin puurakenteisiin puoli metriä. Tarkemmat ohjeet puukiukaan sijoituksesta kannattaa kysyä kiukaan myyjältä. Yksinkertainen kevytsuojaus, esimerkiksi mineriittilevy kuitenkin puolittaa vaadittavat suojaetäisyydet. Kiukaan sijoittaminen oikein vaatii palonviranomaisen hyväksynnän. Suojaetäisyydet koskien sähkökiuasta ovat paljon pienemmät verrattuna puukiukaaseen, ja ne vaihtelevat kiukaan mallin mukaan. Kiuas usein upotetaan alalauteeseen, jolloin lauderakenne ja kiuas voidaan yhdistää tehokkaasti.Kiukaan valinnassa huomiota täytyy kiinnittää myös kiukaan tehoon. Saunassa täytyy olla tarpeeksi tehokas kiuas ja kiukaan valintaan vaikuttavat saunan tilavuuden lisäksi saunan ikkunat, lasiseinät ja seinärakenteet.

Saunan suunnittelun alkuvaiheita on saunan mitoitus. Ensimmäisenä kannattaa miettiä mihin kohtaan saunassa tulee kiuas, ikkunat ja ovi. Jos pesuhuone on jo rakennettu tai rakenteilla, saunan elementtien sijoituksen valitseminen on yleensä helppoa. Usein ainakin osittain lasinen ovi erottaa pesuhuoneen saunasta ja saunan ikkuna tai ikkunat sijaitsevat ylhäällä seinässä niin, että niistä voi halutessaan lauteilla istuessaan katsella ulos. Ikkunoiden sijoituksessa pitää huomioida miten korkealla niiden tulee olla myös yksityisyyden kannalta. Kiukaan paikaksi sopii yleensä parhaiten alhaalla oleva nurkkaus vastakkaisella puolella ovea.

Saunaa ei kannatta turhaan tehdä korkeaksi, vaan hyvä korkeus voi olla esimerkiksi 220 cm. Mitä suurempi saunan tilavuus on, sitä enemmän tarvitaan lämpöä sitä lämmittämään. Myös kiukaan kivipinnan ja alalauteen korkeuden suhteeseen tulee kiinnittää huomiota. Jos alalaude on hyvin alhaalla, lämpö voi tuntua alalauteella istuvalle hyvin vähäiseltä. Lämpöä riittää kyllä alalauteellekin oikein tehdyn ilmastoinnin avulla. Lauteen pituudessa voidaan käyttää mittana 60 cm per saunoja. Eli jos perheessä on 4 henkilöä, lauteen pituus tulisi olla mielellään noin 2,5 metriä jos kaikki menevät saunaan yhtäaikaa. Ylälauteen ja katon välinen korkeus tulisi olla 1-1,2 metriä ja ala- ja ylälauteen väli noin 45 cm. Istuinsyvyys olisi hyvä olla vähintään 40 cm.

Alla ohjemitoituksia saunalle ja sen elementeille.

  • perhesaunan tilavuus väh. 8-10 m3
  • saunahuoneen korkeus 2-2,3 m
  • pohjapinta-ala 4-5 m2
  • katon ja ylälauteen väli 1-1,2 m
  • laudepituus 60 cm/saunoja, keskiarvo 1,8 m

Lisäksi saunan mitoitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat kiuas (puu vai sähkö) ja sen malli sekä lauteen malli. Kiuasmitoitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat lasiovi, kivipinnat, lasitiilet, lämmöneristeet ja saunan tilavuus.