Tontin lohkominen

Tontin lohkomisella tarkoitetaan voimassa olevaa tonttijaon mukaista tonttien jakoa tontin ostaneelle. Lohkominen on yleisin kiinteistötoimitus. Jotta tontille saa rakennusluvat taloa varten, tontti täytyy olla rekisteröity. Tontin voi rekisteröidä vain, jos tontin hakija omistaa tontin kokonaan, eikä esteenä ole maa-alueeseen vahvistetut kiinnitykset.

Tontin lohkomista aletaan suunnitella sen jälkeen kun tontin omistaja tai vuokralainen on tehnyt kirjallisen hakemuksen. Lohkokiinteistöksi kutsutaan kiinteistöksi erotettua määräalaa. Tällaisen tontin lohkomisen suunnittelu alkaa, kun kaupungin kiinteistörekisteriviranomainen on vastaanottanut maanmittaustoimiston ilmoituksen määräalan lainhuudosta. Asioita voi myös saada nopeammin tapahtumaan tietyllä hakemuksella, kun ensin hankkii hakemukseen jokaisen asianosaisen hyväksynnän ja allekirjoituksen hakemukseen.Tontin lohkomisessa voidaan esimerkiksi johdot ja kulkuyhteys perustaa ja tontin vanhat rajat tarkastetaan samoin kuin tontin rajojen uudet merkit merkitään alueelle. Lopuksi lohkomisoperaatiosta laaditaan tonttikartta ja pöytäkirja.

Tontin lohkominen ei ole aivan nopea toimitus, sillä aikaa menee yleensä kolmesta neljään kuukauteen ennen kuin tontti on rekisteröity. Tontinlohkominen kustannukset kustantaa toimituksen hakija. Tontin lohkomisen perusmaksu on 1400-2000 euroa (2012).

Enemmän tietoa tontin lohkomisesta:

Kiinteistövirasto: Tontin lohkominen