Tontin ostaminen

Tontilla tarkoitetaan maa-aluetta tai maapohjaa, jolle yleensä rakennetaan jokin rakennus, esimerkiksi omakotitalo. Ranta-alueelle rakentamiseen liittyy tiukemmat säännöt kuin sisämaahan rakentamisessa. Rantatontin ostamiseen kannattaa näin ollen perehtyä tarkasti, vaikkakin kiinteistönvälittäjältä tai metsäyhtiöltä voi rantatontin yleensä ostaa turvallisin mielin, sillä laki velvoittaa heitä kertomaan tontin ostajalle kaikki olennaiset asiat tontista ja muista siihen liittyvistä asioista, kuten tontille rakentamisesta.

Tontti on usein osa suurempaa aluetta, jolla sijaitsee paljon muitakin tontteja ja joille tulevaisuudessa rakennetaan rakennuksia. Alueen asemakaavan perusteella voi selvittää rakentamiseen liittyvät rajoitteet ja saa kokonaiskuvan miltä alue tulee myöhemmin näyttämään. Monesti suurestakin alueesta voi katsoa mallinnoksen siitä miltä asuinalue tulee näyttämään myöhemmin rakennuksineen. Rasitetodistuksen hankkiminen on myös erittäin suositeltaa, sillä siitä selviävät tonttiin liittyvät oikeudet ja muut asiat. Esimerkiksi, rasitetodistuksen mukaan rantatontilla voi olla käyttöoikeus yhteiseen uimarantaan. Tontti myydään yleensä vapaana kiinnityksistä. Hyvä olisi myös ottaa selvää tontin pohjaolosuhteista.Ennen tontin ostamista tontille rakentamiseen ja rakennuslupiin liittyvät asiat tulee selvittää tarkkaan.

Kun jos tontin ostaa yksityiseltä henkilöltä, kauppa on tällöin kiinteistön kauppaa. Se voi olla esimerkiksi määräala, eli osa suurempaa myyjän omistamaa maa-alaa. Se voi myös olla myös itsenäinen alue joka on jo aikaisemmin lainhuudatettu. Jos kyseessä määräala, sitä koskee monesti myös velkakiinnitys. Tällöin kohde tulee myydä ilman velkarasituksia ja tämä asia täytyy kauppakirjassa mainita selvästi. Samoin myyjän täytyy kuolettaa määräalan velkakiinnitykset silloin kun tontista muodostetaan itsenäinen tila.

Tontin ostamiseen liittyviä tärkeitä asioita ovat: rakennusluvat ja tontille rakentamiseen liittyvät asiat, viemäröintiin liittyvät asiat ja talousveden saanti, tontin sijainti ja rajat, kulkuyhteys tontille ja alueen kehittämissuunnitelmat.